facebook

Muzyka teatralna

image
Data powstania: 1946-1959
Muzyka teatralna (15 pozycji)

Witold Lutosławski pisał muzykę teatralną przez długi czas po II wojnie światowej. Współpracował na stałe z Teatrem Polskim. W Bibliotece Narodowej zachowały się fragmenty muzyki do Cyda, Fantazego, Wesołych kumoszek z Windsoru, Boga, cesarza i chłopa, a w Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego muzyka do Horsztyńskiego, Lorenzaccia i Wariatki z Chaillot. Reszta partytur znajduje się w Fundacji Paula Sachera. Pierwsza próba Lutosławskiego w tej dziedzinie (zaginiona) miała miejsce już w 1930 roku (Harun al Raszyd).