facebook

Lutosławski XXI

lutofonie

Projekt Lutosławski XXI to kompleksowe działanie, którego celem była popularyzacja twórczości i postaci Witolda Lutosławskiego w przestrzeni oświatowej i w świadomości młodych Polaków. Działaniem bazowym dla realizacji tej idei było szkolenie nauczycieli, studentów i animatorów, których otwarcie na twórczość wielkiego kompozytora i na muzykę współczesną w ogóle, przyniesie długofalowy skutek edukacyjny, wykraczający poza Rok Lutosławskiego.

Patron projektu: Mazowiecki Kurator Oświaty.

Partnerzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Towarzystwo im. W. Lutosławskiego.

Projekt "Lutosławski XXI" został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Lutosławski 2013 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

LUTOSŁAWSKI XXI. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Istotą projektu były warsztaty artystyczne, dzięki którym pragnęliśmy zachęcić nauczycieli do prezentowania muzyki Lutosławskiego uczniom, wyposażyć w wiedzę i umiejętności potrzebne do jej zrozumienia i popularyzowania, obudzić w nich pasję propagatora artystycznej muzyki współczesnej.

Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy wybitnych i znanych kompozytorów muzyki, pedagogów, publicystów – Joannę Grotkowską, Sławomira Wojciechowskiego, Mateusza Miguta, Wioletę Muras, Ewę Jakubowską, Jana Topolskiego, Małgorzatę Chmurzyńską, Ewę Cichoń, Malinę Sarnowską, Antoniego Beksiaka, Ziemowita Sochę, Zygmunta Krauzego, Adrianę Wdziękońską oraz Annę Ignatowicz-Glińską. Każdy z 6 dni warsztatowych zakończył się interaktywnym koncertem z udziałem znakomitych kameralistów i animatorów.

Wśród zadań i tematów warsztatowych znalazły się propozycje zabaw i działań twórczych dla uczniów i nauczycieli wokół wybranych utworów i technik kompozytorskich, krótki wykład o życiu i twórczości Lutosławskiego, połączony ze słuchaniem nagrań z jego muzyką, omówienie różnorodnych zagadnień związanych z muzyką XX i XXI wieku, z pedagogiką, psychologią i socjologią muzyki, w wymiarze przydatnym w edukacji powszechnej.

W związku z projektem powstały materiały merytoryczne opracowane przez prowadzących, które można pobrać na stronie Fundacji "Muzyka jest dla wszystkich"

Program warsztatów (*.pdf)