facebook

Lutofonia

lutofonie

Lutofonie to cykl kameralnych koncertów w Roku Lutosławskiego w Filharmonii Szczecińskiej, adresowanych do dzieci, ich rodziców i dziadków.

Nazwa inspirowana jest nazwiskiem wielkiego kompozytora oraz Smykofonią, czyli sezonem dla melomaluszków (wiek 0-6 lat) organizowanym przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w Warszawie i na Mazowszu.

Główną ideą Lutofonii jest udostępnienie muzyki Witolda Lutosławskiego i przekonanie najmłodszych odbiorców i ich rodziców, iż niesie ona ze sobą piękno, emocję i zabawę. Wszystkie koncerty koncerty dostosowane są do możliwości percepcyjnych dzieci.

Specjalnie dla cyklu Lutofonie Tomasz Pokrzywiński, znany wiolonczelista, którego domeną jest muzyka dawna i współczesna, opracował 8 szczegółowych scenariuszy, wczytujących się w muzykę Lutosławskiego, zawierających rozliczne zabawy inspirowane prezentowanymi utworami. W programach znalazła się również muzyka innych kompozytorów, a także różnorodne interakcje muzyczne poprowadzone przez znane i doświadczone animatorki: Adrianę Wdziękońską i Malinę Sarnowską. 

Wykonawcami Lutofonii byli muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz dzieci ze szkół muzycznych. 

Niezwykła formuła koncertów polega na bliskim kontakcie wykonawców i publiczności, zrezygnowaniu z tradycyjnego podziału na scenę i widownię. Dzieci i rodzice przebywają na kolorowych wykładzinach i poduszkach, co umożliwia spontaniczne reakcje i uczestniczenie w zabawach.

Doświadczenie Smykofonii i Lutofonii w przygotowywaniu koncertów dla najmłodszej i najbardziej wymagającej publiczności budowane jest we współpracy z pedagogami i psychologami muzyki, m.in. z prof. Barbarą Kamińską z Katedry Psychologii Muzyki UMFC, dr Kacprem Miklaszewskim.

Wstęp oraz osiem scenariuszy koncertów edukacyjnych:

Sezon koncertów Lutofonie został zorganizowany przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego przy współpracy organizacyjnej Filharmonii Szczecińskiej oraz współpracy merytorycznej Fundacji Muzyka jest dla wszystkich.

Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu Instytutu Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.