facebook

Jan Krenz (1926-2020)

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

15 września 2020 roku odszedł Jan Krenz.

W swoich niezrównanych dokonaniach dyrygenckich umiał łączyć wierność dziełu z wytrawną swobodą; w znakomitych kompozycjach ― znaleźć własną drogę pośród zawiłości współczesnego stylu.

Bliski Witoldowi Lutosławskiemu w życiu i sztuce, uosabiał ciągłość polskiej tradycji muzycznej, jej wysokie ideały i nadzieje na jej dzień jutrzejszy.

Takim dla nas pozostanie.