facebook

Krzysztof Penderecki (1933-2020)

image
We are sorry but the following text is not available in the English language


Z wielkim żalem i w poczuciu ogromnej straty żegnamy Krzysztofa Pendereckiego - giganta polskiej muzyki XX i XXI wieku.

Był kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem. Kompozycję zaczął studiować pod kierunkiem Franciszka Skołyszewskiego. Studia kontynuował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Artura Malawskiego i Stanisława Wiechowicza. W 1959 roku zadebiutował na festiwalu Warszawska Jesień, gdzie zostały wykonane Strofy, jeden z trzech utworów, za które otrzymał pierwsze nagrody na konkursie dla młodych kompozytorów (obok Psalmów Dawida i Emanacji). W roku 1959 skomponował Tren ofiarom Hiroszimy. Tren zapoczątkował pasmo sukcesów utworów: Anaklasis w roku 1960, Polymorphii, Fonogramów i Psalmu w roku następnym oraz w roku 1966 Pasji według św. Łukasza. Utwór ten został napisany na zamówienie Westdeutscher Rundfunk w Kolonii dla uczczenia 700-lecia katedry w Münster, w której był po raz pierwszy wykonywany 30 marca 1966 roku. W roku 1972 Penderecki rozpoczął karierę dyrygencką. Od tego czasu dyryguje największymi orkiestrami świata. W grudniu 1998 roku Krzysztof Penderecki otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 zaś został uhonorowany najwyższym polskimodznaczeniem – Orderem Orła Białego.


Zdjęcie Krzysztofa Pendereckiego autorstwa Marka Sucheckiego zostało wykonane podczas prób do finałowego koncertu festiwalu Łańcuch X w 2013 roku. W stulecie urodzin Witolda Lutosławskiego, Krzysztof Penderecki na koncercie z Sinfonią Varsovią zadyrygował jego Koncertem na orkiestrę i swoją V Symfonią.