facebook

Prawykonanie "Mi-repris" - kompozycji multimedialnej

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

11 listopada 2019 odbędzie się ostatni w tym roku koncert Chain Ensemble w Nowym Teatrze, w ramach cyklu Scena Muzyki Nowej.Program :
Paweł Hendrich, Marcin Rupociński, Cezary Duchnowski - Mi-repris, kompozycja multimedialna. PRAWYKONANIE

Wykonawcy:
Paweł Hendrich – komputer 1
Cezary Duchnowski – komputer 2
Marcin Rupociński – komputer 3

Chain Ensemble:
Andrzej Bauer – wiolonczela, prowadzenie koncertu
Ewa Liebchen – flet
Rafał Jędrzejewski – flet
Ewa Paciorek – waltornia
Tomasz Bińkowski – waltornia
Krzysztof Bąkowski – skrzypce
Aleksandra Kupczyk – skrzypce
Magdalena Bojanowicz – wiolonczela

Witold Lutosławski uchodzi powszechnie za twórcę sięgającego w swej twórczości jedynie do konwencjonalnych źródeł dźwięku i tradycyjnych środków wykonawczych. Ok. 1960 roku kompozytor rozważał awangardową na owe czasy ideę utworu elektronicznego, czego śladem są notatki zachowane w archiwum Paula Sachera w Bazylei. Nazwa projektu nawiązuje do "Mi-parti", słynnej kompozycji Witolda Lutosławskiego, której francuski tytuł oznacza: „złożony z dwóch części równych, ale różnorakich”. Sens nowego tytułu („Mi-repris” = „na wpół przejęte” a metaforycznie: „na wpół odzyskane”) należy rozumieć dwojako: w powiązaniu z dwuczęściową formą projektu i w odniesieniu do realizacji nieistniejącego, choć zamierzonego utworu, którego idea zostanie „przejęta” i „odzyskana”.

W pierwszej części utworu Cezary Duchnowski, Paweł Hendrich i Marcin Rupociński przetwarzają zachowane szkice na muzykę, zgodnie z duchem, estetyką i możliwościami technologicznymi epoki, w której koncepcja została stworzona. Efektem będzie muzyka akusmatyczna. Drugą część stanowić będzie impresja kompozytorów, którzy oparli swoje pomysły zarówno na szkicach Lutosławskiego, jak i na jego idiomatycznym języku muzycznym. Powstała nowa forma wyrazu przenosi szkice niedokończonego utworu elektroakustycznego do współczesności i bazuje na rozwiązaniach niedostępnych dla Lutosławskiego. Kompozytorzy wykorzystują własne umiejętności, wiedzę i doświadczenie, wyniesione ze współpracy w ramach zespołu Phonos ek Mechanes. Dzięki temu „ożywiają” koncepcję Witolda Lutosławskiego własnymi zdobyczami estetycznymi, a przede wszystkim technologicznymi. Wnoszą ideę “human electronics”, która polega na sterowaniu parametrami muzyki elektronicznej za pomocą instrumentów muzycznych przy użyciu własnego oprogramowania komputerowego.Organizator: Towarzystwo im. W. Lutosławskiego. Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.