facebook

Nieznany utwór Witolda Lutosławskiego

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

W roku 2018 wydawnictwo Grand Piano Records opublikowało płytę Witold Lutosławski. Complete Piano Music, zawierającą nagrania wszystkich kompozycji Lutosławskiego przeznaczonych na fortepian i dwa fortepiany. Wykonawcami są Virginia Rossetti oraz inicjator publikacji, czesko-szwajcarski pianista, klawesynista i kompozytor, Giorgio Koukl.

Płyta prezentuje m. in. pierwszą rejestrację nieznanej dotąd Inwencji na fortepian, której brulionowy rękopis odnaleziono wśród notatek i szkiców Lutosławskiego złożonych w Archiwum Fundacji Paula Sachera w Bazylei. Pod względem stylu ten niedatowany utwór znacznie różni się od jednoimiennej kompozycji z roku 1968, powstałej na jubileusz Stefana Śledzińskiego i obecnej dziś w repertuarze pedagogicznym. Stanowi wyrafinowane studium atonalnego kontrapunktu i mimo skromnych rozmiarów (około 1’) poszerza wiedzę o twórczości kompozytora w okresie jej intensywnych przemian (1957–1961), do którego prawdopodobnie należy.

Obok wykonania nowoodkrytej Inwencji na płycie znalazło się również m. in. nagranie Sonaty fortepianowej Lutosławskiego dokonane według rękopisu, odmiennego pod względem pewnych szczegółów od wersji znanej powszechnie.