facebook

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2017

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci krajowych szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy oraz muzycy zainteresowani twórczością XX i XXI wieku.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów w terminie do 28 czerwca 2017 roku:

życiorys z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć;
świadectwo ukończenia szkół/uczelni lub dokument poświadczający etap zaawansowania kształcenia;
plan kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego;
rekomendacja dwóch wykładowców akademickich

na adres Towarzystwa:
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23
00-028 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2017 (liczy się data stempla pocztowego)