facebook

Andrzej Wajda (1926-2016)

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Żegnamy zmarłego 9 października ś.p. Andrzeja Wajdę, niezwykłego artystę, romantyka, twórcę wielkości polskiego filmu i współzałożyciela naszego stowarzyszenia. Zachowamy Go we wdzięcznej pamięci jako przyjaciela, gotowego służyć wsparciem w każdej trudnej sytuacji, a także mądrego doradcę, swoją postawą i przenikliwością ocen wskazującego sens i cel pracy dla narodowej kultury. Pozostanie dla nas podziwianym mistrzem, autorytetem i wzorem.

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego