facebook

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Ogłoszenie o Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016

Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i wokaliści. 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów:

- życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć,
- świadectwa ukończenia szkoły/uczelni lub dokumentu poświadczającego etap zaawansowania kształcenia,
- planu kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego,
- rekomendacji dwóch wykładowców akademickich w terminie do 23 czerwca 2016 roku na adres Towarzystwa:

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23
00-028 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016 (liczy się data stempla pocztowego)