facebook

Okupacyjne losy muzyków 2

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego przedstawia drugą część albumu Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków. To kontynuacja pracy, która jest próbą naszkicowania zbiorowego portretu warszawskiego środowiska muzycznego w czasie II wojny światowej. Znajdziemy w niej obrazy wojennej Warszawy widzianej oczami dziecka, relacje młodych muzyków, którzy w okupowanej stolicy rozpoczynali edukację muzyczną i wspomnienia wytrawnych wirtuozów i pedagogów. (...) Podobnie jak w pierwszym albumie, korzystamy z relacji i wspomnień z różnych źródeł - publicznych i prywatnych. Znaczącą część książki stanowią niepublikowane teksty i dokumenty z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki. To właśnie dzięki zawartości zbioru WTM na karty tej książki powracają niektórzy bohaterowie pierwszej publikacji - Lutosławski, Markowski, Szpilman.

Elżbieta Markowska (fragment wstępu od wydawcy)

Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945

Koncepcja albumu, wybór materiałów i opracowanie:
Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Andrzej Spóz

Współpraca redakcyjna:
Elżbieta Markowska

Redakcja merytoryczna
Katarzyna Naliwajek-Mazurek
image

Projekt współfinansuje m.st Warszawy


Spis treści

Pierwszy tom albumu

Informacje o dostępności albumu można uzyskać e-mailowy - patrz zakładka kontakt