facebook

Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego przedstawia publikację, która jest próbą naszkicowania zbiorowego portretu warszawskiego środowiska muzycznego w czasie II wojny światowej. Muzycy z pokolenia Lutosławskiego studiowali i wchodzili w dorosłe życie w wolnej Polsce. Wielkim autorytetem dla młodych artystów i kompozytorów w okresie międzywojennym był Karol Szymanowski, który na krótko podjął się kierowania Warszawskim Konserwatorium. Szanse na rozwijanie talentów, kontynuowanie studiów za granicą: w Paryżu, Wiedniu czy Berlinie, dawały perspektywy pomyślnego rozwoju kariery artystycznej. A Warszawa w końcu lat trzydziestych była kwitnącym miastem z bogatym życiem kulturalnym. Zwłaszcza sezony muzyczne obfitowały w wydarzenia na europejskim poziomie.

Wybuch wojny 1 września 1939 roku i restrykcje wprowadzone przez okupanta zmieniły życie mieszkańców stolicy w sposób radykalny. Jak przeżyli pięć lat wojny muzycy w okupowanej Warszawie?

Próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, przywołując wspomnienia bohaterów tamtych lat, przytaczając relacje świadków, przedstawiając dokumenty, listy i fotografie. Korzystamy z fragmentów wspomnień muzyków, materiałów zaczerpniętych z okazjonalnych, trudno dostępnych publikacji oraz wypowiedzi utrwalonych w nagraniach radiowych. Ważnym źródłem dokumentów są Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, a także archiwa rodzinne.

Wśród bohaterów książki przeważają muzycy z bliskiego kręgu Witolda Lutosławskiego: koledzy ze studiów w Konserwatorium, muzyczni partnerzy, przyjaciele. Wspólne wojenne losy sprzyjały budowaniu wzajemnego zaufania, środowiskowej solidarności, kształtowaniu postaw zdecydowanego oporu wobec okupanta. Nawiązane w tamtych czasach więzi przyjaźni, a także możliwości tworzenia i uprawiania muzyki były dla wielu duchowym ocaleniem.

Spis treści (pdf)

Rozmowa Adama Suprynowicza (Polskie Radio) z Elżbietą Markowską oraz Katarzyną Naliwajek-Mazurek na temat albumu dostępna jest na stronie Programu 2 Polskiego Radia.

Album można zakupić w księgarni Motyle Książkowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy

Promocja albumu Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939-1945 w opracowaniu Elżbiety Markowskiej i dr Katarzyny Naliwajek-Mazurek odbyła się w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, 19 grudnia 2014.

Wydarzeniu towarzyszył koncert z udziałem Henryki Trzonek – skrzypce i Katarzyny Glensk-Tchórz – fortepian. W programie: Grażyna Bacewicz, Sonata nr 5 oraz Ignacy Jan Paderewski, Sonata op. 13.