facebook

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i wokaliści. 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów:

 • życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć,
 • świadectwa ukończenia szkoły/uczelni lub dokumentu poświadczającego etap zaawansowania kształcenia,
 • planu kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego,
 • rekomendacji dwóch wykładowców akademickich, w terminie do 23 czerwca 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego)

  na adres Towarzystwa:

  Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
  ul. Bracka 23
  00-028 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie:

  Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2014.