facebook

Stypendium dla Marcina Stańczyka

image
We are sorry but the following text is not available in the English language

Przyznano stypendium im. Witolda Lutosławskiego na 2013 rok Gabriela i Marcin Bogusławscy przyznali stypendium im. Witolda Lutosławskiego Marcinowi Stańczykowi. Decyzja została podjęta na podstawie opinii Zarządu Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Marcin Stańczyk, kompozytor urodzony w 1977 roku w Łęczycy, ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim, teorię muzyki oraz kompozycję w klasie Zygmunta Krauzego w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie obecnie pełni funkcję asystenta. Odbył też studia podyplomowe w zakresie kompozycji u Ivana Fedele w Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie. W roku akademickim 2011/2012, korzystając ze wsparcia stypendium im. Witolda Lutosławskiego, uczestniczył w kursie technologii muzycznej i akustyki, prowadzonym w ośrodku badań nad dźwiękiem IRCAM. Przyznane w bieżącym roku stypendium posłuży wsparciu dalszych studiów kompozytora w paryskim IRCAM.